CannaVish

ליווי וטיפול בקנאביס רפואי

CannaVish

ליווי וטיפול בקנאביס רפואי

הדרכה וליווי אחות

ליווי התאמה והדרכה לשימוש בקנאביס רפואי

את הקנאביס הרפואי ניתן לצרוך בדרכים רבות – אם זה בשמן, אידוי או שאיפה, עישון. למרות שזה נראה קל – צריכת קנאביס רפואי עלולה להיות הליך מורכב. במהלך השימוש בקנאביס רפואי חשוב לשים לב לדגשים רבים ולבצע מעקב שוטף אחר תופעות הלוואי של התרופה. למרות שתפקיד ההדרכה ייועד במקור על ידי משרד הבריאות לרוקחים בבתי המרקחת, עקב עומס ואופן העבודה בבית המרחקת, הרוקח אינו פנוי מספיק להסביר למטופל כיצד להשתמש במוצרי הקנאביס בצורה מקיפה וכוללת. לכן, לתפקיד זה נכנסו אחיות ומנהלות טיפול רפואי קייס, שהוכשרו במיוחד להדרכת המטופל לשימוש במוצרי הקנאביס. לצריכת הקנאביס, למינונים בשמן ובאידוי יש דגשים רבים ומומלץ להיוועץ באחות מוסמכת טרם השימוש.

הדרכה וליווי אחות

ליווי התאמה והדרכה לשימוש בקנאביס רפואי

את הקנאביס הרפואי ניתן לצרוך בדרכים רבות – אם זה בשמן, אידוי או שאיפה, עישון. למרות שזה נראה קל – צריכת קנאביס רפואי עלולה להיות הליך מורכב. במהלך השימוש בקנאביס רפואי חשוב לשים לב לדגשים רבים ולבצע מעקב שוטף אחר תופעות הלוואי של התרופה. למרות שתפקיד ההדרכה ייועד במקור על ידי משרד הבריאות לרוקחים בבתי המרקחת, עקב עומס ואופן העבודה בבית המרחקת, הרוקח אינו פנוי מספיק להסביר למטופל כיצד להשתמש במוצרי הקנאביס בצורה מקיפה וכוללת??. לתפקיד זה נכנסו אחיות ומנהלות טיפול רפואי קייס … שהוכשרו במיוחד להדרכת המטופל לשימוש במוצרי הקנאביס. לצריכת הקנאביס, למינונים בשמן ובאידוי יש דגשים רבים ומומלץ להיוועץ באחות מוסמכת טרם השימוש.

באילו דרכים ניתן לצרוך קנאביס רפואי?

ישנן מספר דרכים עיקריות לצרוך קנאביס רפואי:

  • אידוי קנאביס רפואי
  • שמן קנאביס רפואי
  • שאיפת קנאביס רפואי בעישון
  • שאיפת קנאביס רפואי באמצעות משאף

לכל דרך  לשימוש בקנאביס יש את היתרונות והחסרונות שלה והיא תלויה ביכולת של המטופל לבצע פעולות אקטיביות לצריכת הקנאביס ולהכנתו.

כיצד משתמשים בקנאביס רפואי?

לפי משרד הבריאות, על הרוקח המנפק את הקנאביס לבצע הדרכה לגבי השימוש בקנאביס. בפועל, עקב סדר היום של הרוקחים ועבודתם השוטפת בבית המרקחת, ההדרכה לגבי השימוש על ידי הרוקח היא לרוב מינימלית ביותר, למרות הדגשים הרבים שיש לתת באשר לשימוש בקנאביס רפואי. לכן, חלל זה ממולא לרוב על ידי מנהלות טיפול ואחיות מוסמכות שהוכשרו במיוחד לליווי, התאמה והדרכה לשימוש בקנאביס רפואי.

את הקנאביס הרפואי יש לנטול בהדרגה ולפי סדר יום מסודר – בשעות קבועות ובאופן קבוע. ניתן לשלב בהתאם להנחיית הרופא בין סוגי קנאביס שונים, אך חשוב להדגיש כי אין לערבב קנאביס עם טבק, שכן זה עלול לפגום ביעילות התרופה.

טרם תחילת השימוש הראשון בקנאביס רפואי, מומלץ להתארגן מראש ולהתכונן בהתאם . חשוב להירגע, לשבת באווירה נינוחה וללגום מים או משקה קר. עם תחילת הליך הטיפול בקנאביס רפואי, חשוב להיות במעקב אחר השימוש ולדווח על כל בעיה או תופעת לוואי שעולה במהלך השימוש.

כיצד מאדים קנאביס רפואי?

אידוי של קנאביס רפואי מבוצע באמצעות "וופורייזר" (vaporizer) מכשיר אידוי הניתן לרכישה בבתי המרקחת וגם אצלנו. המכשיר מיועד לאידוי של תפרחת גרוסה (אינו מיועד לאידוי שמן קנאביס), מכניסים 0.3 גרם לתא האידוי והמנה מתאימה ל-10-12 שאיפות עד לאידוי מלא של התפרחת. כיוון שיש להתרגל לשימוש בקנאביס רפואי באידוי, מומלץ לצרוך את הקנאביס הרפואי בהדרגה ותחת תשומת לב שאין התפתחות תופעות לוואי מהשימוש. סך הכול, לאחר שימוש הדרגתי ומבוקר בקנביס רפואי, ניתן להשתמש בו עד 4 שאיפות לכל מנת צריכה.

כיצד משתמשים בשמן קנאביס?

טרם השימוש בשמן קנאביס רפואי, מומלץ לייבש את חלל הפה ובמיוחד את האזור מתחת ללשון, שם נספג שמן הקנאביס. יש לנענע את בקבוק שמן הקנאביס טרם השימוש ואת הטיפות לטפטף לכפית וממנה לשפוך את השמן מתחת ללשון. חשוב להדגיש כי אסור בתכלית האיסור לטפטף את השמן ישירות מהבקבוק לפה מחשש של מינון יתר של התרופה. לאחר השימוש, יש להמתין בין 5-10 דקות לפני הבליעה על מנת לאפשר לחומר הפעיל להיספג בצורה המיטבית.