CannaVish

ליווי וטיפול בקנאביס רפואי

CannaVish

ליווי וטיפול בקנאביס רפואי

בדיקת זכאות לרישיון קנאביס רפואי ללא עלות

אנו מספקים ליווי ויעוץ כל הדרך להוצאת רישיון לקנאביס רפואי

בדיקת זכאות לקנאביס רפואי נערכת באמצעותי כאחות מומחית לקנאביס, כדי לבדוק שהמטופל עומד בקריטריונים הרפואיים של משרד הבריאות והיק"ר (היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות) לקבל רישיון לקנאביס רפואי.

בדיקת זכאות לקנאביס רפואי

מהי בדיקת זכאות לקנאביס רפואי?

סגולותיו של הקנאביס לסיוע לחולים במצבים רפואיים שונים הוא תחום שהולך וצובר תאוצה בקליניקה הרפואית ובמחקר המדעי בשנים האחרונות. כיוון שקנאביס מוגדר כסם לא חוקי בארץ, על מנת להיות מטופל בו, יש לעבור הליך בירוקרטי הכולל בדיקה רפואית ואישור על ידי ועדה מיוחדת של משרד הבריאות או באמצעות רופא המאושר על ידי משרד הבריאות. הגשת הבקשה  לרופא המורשה בתחום יכולה להיעשות  ישירות על ידי  ג'ני ויש אחות מוסמכת לקנאביס הכוללת בדיקת זכאות בהתאם להתוויות של משרד הבריאות, כפי שרשומים במסמך המכונה "טופס 106". במידה והמטופל עומד בהתוויות , הרופא מאשר  למטופל להנפיק קנאביס באופן רשמי וחוקי.

כיצד מתבצעת בדיקת זכאות לקנאביס רפואי על ידי ג'ני ויש אחות מוסמכת לקנאביס?

בדיקת זכאות לקנאביס רפואי נערכת באמצעותי כאחות מומחית לקנאביס, כדי לבדוק שהמטופל עומד בקריטריונים הרפואיים של משרד הבריאות והיק"ר (היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות) לקבל רישיון לקנאביס רפואי.

לאחר בדיקת המסמכים הרפואיים על ידי, הבקשה עוברת לרופא המומחה שעבר הכשרה מתאימה ובעל רישיון לעסוק ולנפק מרשמים לקנאביס רפואי. הרופא בוחן את המסמכים ובודק אם הוא עומד בקריטריונים הרפואיים של משרד הבריאות והיק"ר (היחידה לקנאביס רפואי) לקבל רישיון לקנאביס רפואי.

מה הם הקריטריונים לזכאות לקנאביס רפואי?

הקריטריונים לקבלת רישיון קנאביס רפואי מצוינים ב"טופס 106" של משרד הבריאות. הקריטריונים כוללים בין השאר:

  • חולים אונקולוגיים לצורך הקלה בתופעות הלוואי של הטיפול התרופתי או בתסמיני המחלה, כמו כאבים, חוסר תיאבון, בחילות והקאות.
  • חולי מחלות מעי דלקתיות (מחלת קורן או קוליטיס כיבית) שהטיפול התרופתי בהם כשל מס' פעמים.
  • הקלה בכאבים נוירופאתיים, שהטיפולים הרפואיים הקודמים בהם כשלו.
  • הקלה בתסמיני מחלת האיידס, לאחר שטיפולים קודמים כשלו ולצורך שיפור התאבון או להקלה בהקרות ובתסמיני מערכת העיכול.
  • הקלה בתופעות לוואי ובסימפטומים של מחלות נוירולוגיות שונות כמו: טרשת נפוצה, אפילפסיה, פרקינסון, תסמונת טורט, לאחר שהטיפולים הקודמים בהם כשלו.
  • טיפול ב-PTSD, לאחר שהטיפולים הרפואיים הקודמים כשלו ואין היסטוריה של פסיכוזה או שימוש לרעה בסמים.
  • טיפול אוטיזם, מעל גיל 5, לאחר כשלון הטיפול התרופתי, מחומרה מסוימת של המצב הרפואי.
  • חולים הנמצאים במצב סופני לצורך הקלה על סימפטומים רפואיים ותופעות לוואי מכל מצב רפואי שהוא.

מה כולל ההליך לקבלת רישיון לקנאביס רפואי?

אנו  בודקים ראשית התאמה ומגישים לרופא מורשה על ידי משרד הבריאות והיק"ר היחידה לקנאביס רפואי, בקשה מסודרת הכוללת את המידע הרפואי על המטופל, לרבות התרופות שנטל בשנה האחרונה. לחלק מההתוויות והקריטריונים הרפואיים לקבלת הרישיון יש לצרף המלצה של רופא מומחה בתחום המחלה, כמו למשל המלצה של נוירולוגית ילדים לאוטיזם או המלצה של גסטרואנטרולוג למחלות מעי דלקתיות, או המלצה של פסיכיאטר וכו". לאחר הגשת הבקשה לרופא המורשה הוא  דן  בפרטים הרפואיים  של המטופל ובהתאמתו לקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הבריאות. במידה והמטופל עומד בקריטריונים הרפואיים ובהתאם להחלטתו הוא יקבל את הרישיון ומרשמים לשימוש בקנאביס. במידה והרישיון לא מאושר, ניתן להגיש בקשה חוזרת.

אני הח"מ נותן בזאת הסכמה, וויתור סודיות רפואית לנותנת השרות הגב' ג'ני וישניאקוב
(רישיון מס' 180442) לעיין במסמכים הרפואיים, לכתוב חוות דעת , ולהעביר את התיק הרפואי לרופא מוסמך לכך.

ידוע לי שנותנת השרות בעלת הכשרה למתן יעוץ לטיפול בקנאביס רפואי ואחות במקצועה.

לא תהיינה לי טענות תביעות , תלונות מכל סוג שהוא לגבי נותנת השרות והרופא המוסמך באשר להצלחת הבקשה וחוות הדעת .

נותנת השרות לא תהייה אחראית על הטיפול שהוגש על ידי הרופא המוסמך ולא תהיה לה אחריות מכל סוג שהוא (לרבות רשלנות רפואית) .

ידוע לי שהעברתי לבדיקה מסמכים מקוריים ושייכים לי , משרד הבריאות רשאי לבדוק את אמינותם ומקורם .

לאחות נשארת זכות להגיש תלונה במשטרת ישראל על זיוף מסמכים ומרמה בכל עת שיעלה חשד לקבלת מסמכים מזויפים לרשותה.

במידה וקיבלתי רישיון והמסמכים שמסרתי התגלו כמזויפים, רישיוני יבוטל לאלתר ואני אהיה חשוף לתביעה על ידי האחות.

בעצם מסירת מסמכי הלקוח לנותנת השירות, הלקוח מוותר על סודיות המסמכים הרפואיים שלו לצורך ביצוע שרותי נותנת השירות. לפיכך הלקוח נותן רשות והסכמה לנותנת השירות ו/או למי מטעמה לקבל ולמסור מידע רפואי אודות הלקוח, לכל רופא ו/או מוסד רפואי.